Teams

Ik begeleid professionals & teams:

  • die een duurzame, professionele samenwerking willen starten
  • die hun samenwerking willen verbeteren omdat ze niet loopt zoals gewenst
  • die besloten hebben de samenwerking te beëindigen in wederzijds respect.

Samenwerkingsconflicten ontstaan meestal uit verschillen in aanpak, wederzijdse verwachtingen, (toekomst)visie, waarden, achtergrond en/of persoonlijkheden. Ze zijn heel normaal en een absolute voorwaarde voor groei en (h)echte verbinding. Als ze niet tijdig en constructief worden aangepakt, kunnen ze echter ook de interne relaties onder druk zetten.

Ogenschijnlijk zakelijke, inhoudelijke geschillen hebben altijd een menselijke, emotionele component. Het is mijn overtuiging dat heel wat conflicten vermeden of duurzaam opgelost kunnen worden als partijen ook het interpersoonlijke bespreekbaar durven maken.

Deze invalshoek, menselijk én zakelijk, staat centraal in mijn bemiddelingswerk.

Bemiddeling kan ook ingezet worden als managementtool. Leidinggevenden die conflicten weten om te buigen naar kansen, maken werkelijk het verschil: voor zichzelf, hun medewerkers en de organisatie waarvoor ze werken. Via individuele coaching, teambegeleiding, trainingen en workshops effen ik op een begeesterende wijze het pad naar bemiddelend leiderschap.