Bemiddeling

Samenwerken is niet evident. Wikken, wegen, conflicten, brandjes, …

Soms geraak je er alleen niet meer uit.

Door de opleiding sociale bemiddeling te volgen, ontpopte Wouter zich tot specialist inzake samenwerken en conflictmanagement.

Via een gestructureerd proces komen we tot een samenwerking die wél werkt. Interventies kunnen in gelijk welke fase:

  • begin samenwerking
  • verbeteren samenwerking
  • beëindigen samenwerking